Rekrutacja
wybierz rekrutację

Uwaga Kandydaci,

komunikaty oraz dodatkowe informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji na studia, znajdują się na stronach:

- studia stacjonarne pierwszego stopnia (http://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-stacjonarne-i-stopnia,c347/)
- studia stacjonarne drugiego stopnia (http://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-stacjonarne-ii-stopnia,c350/)
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia (http://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-niestacjonarne-i-stopnia,c418/)
- studia niestacjonarne drugiego stopnia (http://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-niestacjonarne-ii-stopnia,c371/).


Informacja o Administratorze Danych Osobowych


Wybierz rekrutację:


  studia NIESTACJONARNE I stopnia zaoczne na rok akademicki 2019/2020 dla cudzoziemców - stypendystów NAWA

  studia NIESTACJONARNE I stopnia zaoczne na rok akademicki 2019/2020 dla POLAKÓW i cudzoziemców (z wyłączeniem stypendystów NAWA)

  studia NIESTACJONARNE II stopnia zaoczne na rok akademicki 2019/2020 dla cudzoziemców - stypendystów NAWA

  studia NIESTACJONARNE II stopnia zaoczne na rok akademicki 2019/2020 dla POLAKÓW i cudzoziemców (z wyłączeniem stypendystów NAWA)

  Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu