Proszę czekać...
Proszę czekać...

Jak logować się do eHMS-a

 1. Po pojawieniu się okienka "Logowania się do systemu" wybieramy opcję [rejestracja/odzyskiwanie kont pracowników Uczelni].
 2. Podajemy numer PESEL
 3. Zatwierdzamy "Dalej"
 4. Podajemy dane według schematu (dane muszą być zgodne z danymi w HMS-ie).
 5. Zatwierdzamy "Dalej"
 6. Pojawia się okno [Zaktualizowano informacje o koncie] z NIU użytkownika oraz Hasłem użytkownika za pomocą którego użytkownik loguje się do e-HMS-a (NIU i Hasło należy zapamiętać)
 7. Wybieramy klawisz "powrót" za pomocą którego wracamy do pierwszego okna "Logowanie do systemu e-HMS"
 8. W oknie "Logowanie do systemu e-HMS" należy wpisać uzyskane wcześniej NIU i hasło
 9. Zatwierdzamy "zaloguj"
 10. W oknie "zmiana hasła dostępowego" należy dokonać zmiany hasła, wpisujemy stare hasło i nowe
 11. Zatwierdzamy "Zapisz"
 12. Na ekranie pojawiają się wirtualne kadry.

Jeśli pracownik zapomniał hasła, powinien jeszcze raz przejść procedurę rejestracja/odzyskiwanie kont pracowników Uczelni

e-BOS